b

ถึงแฟนจะทิ้งคุณไป แต่ ตชด.ไม่เคยทิ้งคุณ...ณ.ตะเข็บชายแดนตะวันตก

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553

อบรมร่วมโครงการยาเสพติดในโรงเรียน

การอบรมโครงการต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน สำนักงาน สพฐ.เขต๒ แม่ฮ่องสอน ณ ค่ายเทพสิงห์ วันที่   ๒๐-๒๒  สิงหาคม   ๒๕๕๓

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น