b

ถึงแฟนจะทิ้งคุณไป แต่ ตชด.ไม่เคยทิ้งคุณ...ณ.ตะเข็บชายแดนตะวันตก

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อ ๑๘๑๓๓๐ ก.ค. ๖๐ โดยการสั่งการอำนวยการ พ.ต.ท. นิรันดร์ ไชยรัตน์ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สิงห์หา ภูธรรมะ ผบ.มว.ร้อย ตชด.๓๓๗ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน



พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

เมื่อ ๒๑๑๑๐๐ ก.ค.๖๐ พ.ต.ท.นิรันดร์ ไชยรัตน์ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๗ พร้อม กพ. ฝ่ายอำนวยการ รวม ๓ นาย ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ต้อนรับ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธาน กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน อุปกรณ์การเรียนให้แก่ เด็กนักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนักเรียน เข้ารับสิ่งของพระราชทาน อุปกรณ์การเรียน จำนวน ๕๖๘ คน








พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

 เมื่อ ๒๑๐๙๐๐ ก.ค.๖๐ พ.ต.ท.นิรันดร์ ไชยรัตน์ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๗ พร้อม กพ. ฝ่ายอำนวยการ รวม ๓ นาย ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ต้อนรับ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธาน กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน อุปกรณ์การเรียนให้แก่ เด็กนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ ๒๑ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนักเรียน เข้ารับสิ่งของพระราชทาน อุปกรณ์การเรียน จำนวน ๗๗๕ คน









วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ฯ ณ บ้านแม่กวางใต้

เมื่อ ๑๘-๑๙ ก.ค.๖๐ โดยการสั่งการอำนวยการ พ.ต.ท.นิรันดร์ ไชยรัตน์ มอบหมายให้ ร.ต.ท.สมเกียรติ ตุ้ยเขียว รอง สว.(ป.) ร้อย ตชด.๓๓๗ เป็นหัวหน้าชุด พร้อมกำลังพล จำนวน ๔ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ฯ ณ บ้านแม่กวางใต้ และบ้านห้วยผึ้ง ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน




รักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

เมื่อ ๑๘๐๙๓๐ ก.ค ๖๐โดยการสั่งการอำนวยการ พ.ต.ท.นิรันดร์ ไชยรัตน์ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สิงห์หา ภูธรรมะ ผบ.มว.ร้อย ตชด.๓๓๗ จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย นำโดย ด.ต ศุภชัย แก้วชุม เป็นหัวหน้าชุด. ออกปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ฯ ณ.บ้านทุ่งโยง ม.๖ ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่




วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ต้นไม้ที่ล้มทับเส้นทางบริเวณทางเข้าอุทยานแห่งชาติแม่เงา


เมื่อ ๑๘๐๗๓๐ ก.ค. ๖๐ โดยการสั่งการอำนวยการ พ.ต.ท.นิรันดร์ ไชยรัตน์ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๗ มอบหมายให้ จุดตรวจแม่เงา ร้อย ตชด.๓๓๗ จัดกำลังพล ๑ ชป. ร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่ ช่วยกันตัดต้นไม้ที่ล้มทับเส้นทางบริเวณทางเข้าอุทยานแห่งชาติแม่เงา ต.แม่สวด อ.สบเมย จว.มส. รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้พร้อมกับมีน้ำท่วมในเส้นทาง เบื้องต้นได้ทำการเปิดเส้นทาง




วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คณะตรวจราชการ

 เมื่อ ๑๑๑๓๓๐ ก.ค.๖๐ พ.ต.ท.อภิชาติ รักพงษ์ รอง.ผกก.ตชด.๓๓ หัวหน้าคณะตรวจราชการ พร้อมคณะ เข้าทำการตรวจราชการประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมให้โอวาทและมอบของตรวจเยี่ยมแก่กำลังพลและให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามแผนราชการ โดยมี พ.ต.ท.นิรันดร์ ไชยรัตน์ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๗ และข้าราชการให้การต้อนรับ ณ ร้อยตชด.๓๓๗ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จว.มส. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ









คณะตรวจราชการ กก.ตชด.๓๓

เมื่อ ๑๒๐๙๓๐ ก.ค.๖๐ คณะตรวจราชการ กก.ตชด.๓๓ ได้ตรวจเยี่ยมและให้โอวาทบำรุงขวัญแก่ ขตร ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจแม่โถ ร้อย ตชด.๓๓๗ ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี ด.ต.ธวัช บุญสม ผบ. หมู่ ร้อย ตชด.๓๓๗ และ ขตร. ให้การต้อนรับ และทางคณะคณะตรวจราชการ กก.ตชด.๓๓ ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับ ชป.แม่โถ ร้อย ตชด.๓๓๗


วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เยี่ยมนักเรียนทุน

วันนี้ 15/6/60 ได้รับมอบหมายปฎิบัติภารกิจ เยี่ยมนักเรียนทุนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่รับผิดชอบของ ร้อย ตชด.337 ประกอบด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21 , โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกด์ อ.แม่ลาน้อย และวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน



วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและวินัยจราจรบนท้องถนน

เมื่อ ๐๗ มิ.ย.๖๐ พ.ต.ท.นิรันดร์ ไชยรัตน์ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ธวัชชัย สุรินต๊ะ รองผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๗ พร้อมกำลังพล จำนวน ๒๒ นาย เข้ารับการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและวินัยจราจรบนท้องถนน โดยมี นายธงชัย โณหลักหมื่น หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากรให้ความรู้และเป็นผู้ทำการทดสอบ



วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

นิเทศงานโครงการสรัางจิตสำนึกต่อสถาบัน


 เมื่อ ๐๑๑๓๐๐ พ.ค.๖๐ พ.ต.ท.ปรีชา วังจินา รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ หัวหน้าคณะนิเทศงานฯ พร้อมด้วยคณะนิเทศงานโครงการสรัางจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวม ๕ นายได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อข้องในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุม ร้อย ตชด.๓๓๗ ได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมี พ.ต.ท.นิรันดร์ ไชยรัตน์ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๗ ,ร.ต.อ.นเรศ วงศ์ถาติ๊บ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๗ พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการ มชส. และ จนท.ฝอ.ร้อย ตชด.๓๓๗ ให้กาาต้อนรับ หน.คณะฯ ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงาน ให้กับ กพ.ชุดปฏิบัติการ มชส. จากนั้น คณะได้เดินทางไปยัง บ.แม่กองคา ม.๑๐ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จว.มส. หมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการฯ ได้พบปะเยี่ยมเยียนผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้าน โดยมีนายชาญชัย อมรใฝ่สีแดง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ พร้อมราษฎรบ้านแม่กองคา ให้การต้อนรับ